Newyddion a Gwybodaeth

Ffarwel i MyChoice, Helo HOMEHUNT

Mae'r wefan ble rydym yn hysbysebu ein heiddo wedi newid bellach i HOMEHUNT, sydd yn wefan hysbysebu eiddo genedlaethol.

 

 

Bydd HOMEHUNT yn caniatáu i chi weld mwy o fanylion ynglŷn â'r cartrefi rydym yn eu hysbysebu, ble maen nhw, manylion am ysgolion lleol, cysylltiadau trafnidiaeth a chyfleusterau cymunedol.

 

 

Bydd angen i chi gofrestru ar HOMEHUNT a gofynnir i chi roi manylion am eich anghenion tai, eich teulu a pha fath o gartref rydych yn chwilio amdano.

 

 

Pan fyddwn yn hysbysebu eiddo sy'n cyd-fynd â'ch gwybodaeth byddwch yn derbyn rhybudd sy'n gofyn a oes diddordeb gennych yn y cartref hwn ac a hoffech gael eich ystyried ar ei gyfer.

 

 

Bydd yr hysbyseb am yr eiddo yn dweud wrthych faint o bobl arall sydd wedi dangos diddordeb yn y cartref. Wedyn byddwn yn penderfynu pwy sy'n cyd-fynd orau â'r cartref hwn ac yn gwneud cynnig iddynt. Os nad ydych yn llwyddiannus byddwn yn rhoi gwybod i chi.

 

 

Os nad oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd neu os nad ydych yn hyderus wrth ei ddefnyddio, gallwn roi cymorth i chi. Ffoniwch 0300 123 2100 a byddwn yn trefnu i rywun eich helpu.

 

 

Ewch i wefan HOMEHUNT yn: www.homehunt.co.uk

3260