Newyddion a Gwybodaeth

Torri Glaswellt Diweddariad

Rydym yn gyfrifol am reoli a chynnal yr holl leiniau o laswellt sy'n perthyn i ni, sef 526,000 metr sgwâr o gwmpas y Sir, sy'n cyfateb i 76 cae pêl-droed!

 

Eleni rydym wedi hurio 6 contractwr newydd i dorri'r glaswellt hwn ar ein rhan. Cymerodd hyn ychydig yn hirach na'r disgwyl ac felly bu oedi i'r gwasanaeth. Mae'n flin gennym am hyn ac am yr effaith y gallai fod wedi ei gael ar ein cymunedau lleol.

 

Y contractwyr torri glaswellt newydd ar gyfer pob ardal yw:

 

John Phillips Contractors Ltd

Porthcawl

Pencoed, Heol Y Cyw

Y Pîl, Mynyddcynffig, Cefn Cribwr

 

Countrywide Grounds Maintenance Ltd

Ardaloedd Tref Pen-y-bont ar Ogwr, Bracla

 

Cefn Glas, Bryntirion, Pen Y Fai

Cwm Llynfi (Llangynwyd, Maesteg, Caerau)

 

J S Lee Facilities Services

Sarn, Tondu, Bryncethin, Abercynffig, Brynmenyn

 

Cwm Ogwr

Pobl Hŷn (Rhestr Gaeedig)

 

Glendale Services

Cwm Garw – Pontycymer, Blaengarw

 

 

Gerald Davies Limited

Ardal Corneli

 

 

APP UK

Cynlluniau Llety Gwarchod

 

 

Gobeithio y byddwch wedi eu gweld allan o gwmpas yn barod – dylai pob llain fod wedi cael ei thorri unwaith erbyn hyn ac mae'r contractwyr nawr ar ei ffordd o gwmpas yn torri am yr eildro. Gobeithio y bydd y gwaith hwn wedi ei orffen erbyn diwedd yr wythnos hon (15 Mehefin).

 

Ar ôl i ni orffen torri am yr eildro, y disgwyl yw y bydd y rhan fwyaf o'r ardaloedd yn ôl ar y trac unwaith eto. Wedyn bydd y contractwyr yn torri'r glaswellt o leiaf dwywaith y mis rhwng nawr a diwedd Medi. Fel rheol byddent yn torri am y tro olaf ym mis Hydref. Caiff hyn ei asesu eto yn ddiweddarach yn y flwyddyn ac os oes angen, byddwn yn gwneud toriadau ychwanegol ym mis Hydref.

 

Mae pob contractwr nawr wedi arwyddo contract 5 mlynedd a gobeithio y bydd y gwasanaeth yn gwella dros y cyfnod hwn.

 

Os oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn â'r gwaith torri glaswellt yn eich ardal chi rhowch alwad i Clive Thomas, Swyddog Stadau, ar 01656 762429.

3629