Newyddion a Gwybodaeth

Anelu’n Uchel…15 i 18 mlwydd oed?

DIDDORDEB MEWN GYRFA YN Y GYFRAITH?

 

Os felly rydym eisiau clywed gennych!

Cynllun Lleoliadau Gwaith Blake Morgan - Dydd Llun 22 Gorff i ddydd Gwener 26 Gorff 2019

Mae hwn yn gynllun unigryw sy'n rhoi cyfle i chi dreulio wythnos yn eu Swyddfa yng Nghaerdydd, cael profiad hanfodol a dysgu mwy am fyd busnes. Bydd yn gyfle i chi:

  • dreulio “diwrnod ym mywyd” cyfreithiwr
  • cwrdd â hyfforddeion a chlywed sut ddechreuon nhw eu gyrfaoedd yn y gyfraith
  • ymarfer sgiliau negodi a chyflwyno
  • cael cyngor ar dechnegau cyfweliad a llenwi ffurflenni cais gan yr arbenigwyr

 

Mae'r lleoedd yn gyfyngedig, felly os oes gennych ddiddordeb cysylltwch â ni heddiw am sgwrs. Ffoniwch Marie Kiffar 01656 762487neu e-bostiwchmarie.kiff@v2c.org.ukam fwy o wybodaeth.

4124