Newyddion a Gwybodaeth

Gwasanaethu eich boeler

Gwasanaethu eich boeler

 

Mae'r clociau wedi mynd nôl; mae'r nosweithiau'n tywyllu ac mae'r tywydd yn mynd yn oerach. Felly gwnewch yn siŵr bod eich boeler mewn cyflwr da fel y byddwch yn cadw'n ddiogel ac yn gynnes y gaeaf hwn.

 

Rydym yn gwasanaethu ein holl foeleri am ddim bob blwyddyn, mae'r gwasanaeth yn cynnwys;

 

  • Gwneud yn siŵr bod y boeler yn ddiogel.
  • Gwneud yn siŵr bod y boeler yn gweithio'n effeithlon (a all arbed arian i chi).
  • Gwirio'r holl bibellau am ollyngiadau nwy.
  • Gwirio bod y larwm mwg yn gweithio.
  • Gwirio bod y larwm CO2 yn gweithio.
  • Cynnal gwiriad gweledol ar offer eraill er eich diogelwch (fel eich cwcer).

 

 

Dim ond rhyw hanner awr bydd y gwasanaeth yn cymryd ac mae'n bwysig iawn ar gyfer eich diogelwch chi a'ch teulu. 

Os byddwn yn gweld bod angen gwaith atgyweirio mawr neu newid y boeler yn ystod y gwasanaeth hwn, yna byddwn yn trefnu i beiriannydd ymweld dro arall a byddwn yn bwcio hyn fel apwyntiad ar wahân.

Os hoffech gael gwybod pryd mae'n amser i wasanaethu eich boeler, ffoniwch 0300 123 2100 neu anfonwch e-bost at comments@v2c.org.uk

 

3987