Newyddion a Gwybodaeth

Helpwch ni i ychwanegu bach o hanes gan enwi'r stryd hon ar ein safle datblygu yng Nghefn Cribwr

Rydym yn ystyried ymgeisio i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr am gael enwi stryd ar gyfer ein datblygiad yng Nghefn Cribwr ac rydym yn awyddus i glywed eich syniadau chi. 

 

Mae’r safle ar y gyffordd rhwng Heol Cefn a Chlôs Bedford yng Nghefn Cribwr, Pen-y-bont ar Ogwr, ac mae iddo hanes cyfoethog. Roedd gynt yn gartref i glwb athletau, ac yn Neuadd Ambiwlansys Sant Ioan. Roedd y Neuadd Ambiwlansys yn cael ei defnyddio ar gyfer addysgu a chymdeithasu – rhoddwyd hyfforddiant cymorth cyntaf i'r gymuned yma, ynghyd â chynnal dawnsfeydd a digwyddiadau cymunedol eraill.

 

Rydym yn awyddus i gydnabod hanes y safle hwn a gobeithiwn adlewyrchu ei hanes wrth enwi'r datblygiad.

 

Bydd y datblygiad yn dod â thai fforddiadwy i'r ardal ac yn rhoi defnydd newydd i safle segur sydd wedi bod yn wag ers amser. Rydym hefyd yn awyddus i ddiogelu a gwella'r Ardd Goffa, gan greu lle dymunol y gall yr holl gymuned gyfan ei mwynhau. 

 

Rydym yn croesawu eich holl syniadau, bydd yr enw terfynol yn cael eu cyfieithu i Gymraeg yn unol â pholisi’r Cyngor ynglun enwau strydoedd newydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ond mae croeso i chi roi awgrymiadau yn Gymraeg a Saesneg. 

 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fydd yn penderfynu ar enw terfynol y stryd.

 

Rhannwch eich syniadau a'ch awgrymiadau â ni drwy lenwi'r ffurflen hon.

 

Y dyddiad cau ar gyfer awgrymiadau yw’r 12fed of Ebrill 2021.

4431