Newyddion a Gwybodaeth

V2C yn rhoi i elusen leol am bob arolwg a lenwir!

Rydym bellach yn aelod o'r Sefydliad Gwasanaeth i Gwsmeriaid (ICS), sef corff proffesiynol ar gyfer Gwasanaeth i Gwsmeriaid sy'n helpu ei aelodau i wella profiad cyffredinol eu cwsmeriaid.

 

Yn V2C mae ein cwsmeriaid wrth galon popeth a wnawn ac rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd arloesol o wella hyn. Gyda chymorth ICS, byddwn yn e-bostio arolwg byr 5 i 10 munud i'n cwsmeriaid cyn hir. Bydd hwn yn ein helpu i ddeall pa wasanaethau rydym yn eu cyflenwi'n dda neu ddim mor dda. Drwy wneud hyn byddwn yn gallu gweld beth sydd angen i ni ei wella fel y bydd ein gwasanaeth i gwsmeriaid yn ardderchog dro ar ôl tro.

 

Bydd pob ymateb yn hollol gyfrinachol felly gallwch fod yn gwbl onest gyda'ch adborth. Fel diolch i chi bydd V2C yn gwneud rhodd elusennol o £1 i Sandville ar gyfer pob arolwg a dderbyniwyd wedi'u cwblhau. Mae Sandville yn elusen annibynnol a hunan-ariannol sy'n agor ei drysau i bawb sy'n dioddef anawsterau. Ewch i www.sandville.org.uk  eu gwefan neu ffoniwch nhw ar 01656 743344 i ddarganfod mwy.

 

Gwnewch yn siŵr bod gan V2C eich cyfeiriad e-bost diweddaraf fel y gallwch dderbyn yr arolwg hwn, neu os nad oes gennych gyfeiriad e-bost cysylltwch â mi yn uniongyrchol: Michael Hughes, Uwch Swyddog Perfformiad, ar 01656 727948 neu ffoniwch ein Tîm Gwasanaeth i Gwsmeriaid ar 0300 123 2100.

 

Mae gwybodaeth ychwanegol am ICS ar gael ar eu gwefan yma: https://www.instituteofcustomerservice.com/

3297