Newyddion a Gwybodaeth

Tai Arloesol yn Cael eu Hadeiladu mewn Tair Wythnos

Mae'r landlord tai cymdeithasol, Cymoedd i'r Arfordir, a'r arbenigwr adeiladau modiwlaidd, Wernick Buildings, yng nghamau cynnar adeiladu wyth cartref modiwlaidd newydd ar gyfer Sarn a Thondu, ar ôl derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru yn ddiweddar y llynedd.

 

Mae'r gwaith adeiladu wedi ei wneud yn barod yn y ffatri ar Stad Ddiwydiannol Mynyddcynffig a gellir adeiladu pob cartref mewn cyn lleied â thair wythnos cyn iddo gael ei gludo i'w leoliad terfynol a’i osod.

 

Bydd y cartrefi modiwlaidd yn cael eu ffurfio o fodiwlau unigol wedi'u llunio mewn ffatri, a byddant yn cynnwys offer gosod, system wresogi a system drydanol. Bydd y rhain wedyn yn cael eu cludo a'u cydosod ar y safle i ffurfio tŷ gorffenedig.

 

O gymharu â dulliau adeiladu traddodiadol, gellir cyflenwi cartrefi modiwlaidd hyd at 50% yn gyflymach, gan leihau’r costau a'r effeithiau amgylcheddol.

 

Darparwyd cyllid ar gyfer y cartrefi hyn drwy'r Rhaglen Tai Arloesol sydd â’r nod o helpu i hysbysu Llywodraeth Cymru, Cymdeithasau Tai ac Awdurdodau Lleol am y math o gartrefi y dylid eu cefnogi yn y dyfodol.  Bydd y prosiect yn cyfrannu at y targed o 20,000 o gartrefi fforddiadwy a bennwyd gan Lywodraeth Cymru.

 

Meddai'r Gweinidog Tai ac Adfywio, Rebecca Evans, “Mae'n amlwg bod Cymoedd i'r Arfordir yn awyddus i adeiladu cartrefi'r dyfodol, gan ddefnyddio dulliau adeiladu modern.  Rydym yn ymrwymedig i gefnogi prosiectau fel hyn, sy'n arloesol ac yn greadigol eu hymagwedd, ac roeddwn wrth fy modd yn cael gwylio’r modiwlau'n cael eu cydosod.”

 

Dywedodd y Cynghorydd Patel, yr Aelod Cabinet dros Dai, “Mae ein partneriaeth hirsefydlog gyda Thai Cymoedd i'r Arfordir wedi bod yn gynhyrchiol dros ben yn darparu cartrefi o safon uchel i gymunedau lleol, ac rwy'n siŵr y bydd yr unedau modiwlaidd newydd yn llwyddiant mawr arall.”

3707