Newyddion a Gwybodaeth

Cadwch eich mannau cymunol yn glir

Rydym yn ymrwymedig i ddarparu cartrefi i chi lle gallwch deimlo'n ddiogel a hapus. Ond ni allwn wneud hyn ar ein pen ein hun – mae angen eich help a'ch cymorth arnom i wneud yn siŵr eich bod chi a'ch teulu a'ch ffrindiau'n ddiogel. 

 

Mae rhai cartrefi yn rhannu mannau cyffredin neu gymunol, fel y fynedfa i fflatiau. I gydymffurfio â’r rheoliadau tân, mae'n rhaid cadw’r mannau hyn yn glir fel nad oes unrhyw eitemau a allai achosi perygl tân neu atal pobl rhag dianc mewn argyfwng.

 

Rydyn ni'n cynnal gwiriadau misol i sicrhau bod y mannau cymunol hyn yn cael eu cadw'n ddi-haint h.y. yn rhydd o beryglon. 

 

O 1 Tachwedd 2021 ymlaen, bydd sticer yn cael ei roi ar unrhyw eitemau a adewir yn y mannau cymunol (yn cynnwys llwybrau dianc o gwmpas yr adeilad).

 

 

 

 

Os nad ydynt yn cael eu clirio mewn 7 diwrnod, byddwn yn cael gwared â nhw e.e. sachau sbwriel/bocsys cardbord, a byddwch yn gorfod talu am glirio’r eitemau hyn. Os nad oes modd adnabod y perchennog, bydd y bloc yn gorfod talu.

 

Rhoddir 14 diwrnod i symud unrhyw eitemau o werth, fel nwyddau gwyn/beiciau. Os na fydd yr eitemau'n cael eu clirio, byddan nhw'n cael eu storio am 28 diwrnod. Os ydych eisiau cael yr eitemau yn ôl, bydd angen i chi eu casglu o'r storfa ar ddyddiad ac amser a gytunwyd, a bydd rhaid i chi dalu i gael yr eitem. Os nad oes modd adnabod y perchennog, bydd y bloc yn gorfod talu.

 

Os na fydd yr eitemau hyn yn cael eu casglu o fewn 28 diwrnod, byddwn yn cael gwared â nhw a chodir tâl am hyn hefyd.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r Tîm Diogelwch yn y Cartref 

0300 123 2100 

homesafetyteam@v2c.org.uk

4569