Newyddion a Gwybodaeth

Arwyr sbwriel yn ymuno â Gwanwyn Glân Cymru.

Mae'r bryn uwchben Caerau yn edrych yn lanach ac yn harddach heddiw, ar ôl sesiwn casglu sbwriel fawr fel rhan o ymgyrch Gwanwyn Glân Cymru gan Cadwch Gymru'n Daclus.

 

Cliriodd tîm mawr o wirfoddolwyr dros ddwy dunnell o wastraff o’r nant, y man chwarae a thu hwnt i’r ymylon o gwmpas Parc Caerau, mewn ardal o harddwch naturiol arbennig. Cafodd staff V2C gymorth gan aelodau o Wasanaeth Tân Maesteg a thrigolion yr ardal.

 

Roedd yr ymgyrch Gwanwyn Glân Cymru cyntaf erioed yn rhan o Wanwyn Glân Prydain, a gefnogir gan y naturiaethwr teledu a'r ysgrifennwr, Steve Backshall, cyflwynydd Deadly 60 ac enillydd BAFTA. Ar draws y DU, mae hyd at hanner miliwn o bobl wedi bod allan o gwmpas fel rhan o ymgyrch ehangach i gael gwared â sbwriel ledled y wlad.

 

Meddai Rachel Morton o Gymoedd i'r Arfordir:

“Cawsom ddiwrnod ardderchog yn glanhau ochr y mynydd, ac roedd y gwirfoddolwyr wrth eu boddau. Roedd yn wych gweld pawb o V2C, y Gwasanaeth Tân a thrigolion yno. Mae V2C yn rhedeg digwyddiadau gwirfoddol drwy gydol y flwyddyn i helpu i gadw ein cymunedau a'r amgylchedd yn lân, ac mae'n gwerthfawrogi'r bartneriaeth gyda Cadwch Gymru'n Daclus, sy'n eiriolwyr dros yr amgylchedd.”

 

Meddai Brian Jones, Swyddog Prosiect Cadwch Gymru'n Daclus dros Ben-y-bont ar Ogwr:

“Roedd yn wych gweld cymaint o bobl o'r ardal yn dod at ei gilydd i gymryd rhan yn Gwanwyn Glân Cymru. Mae'n hanfodol bob pawb yn gwneud eu rhan dros ein hamgylchedd lleol ac mae'r digwyddiad hwn yn enghraifft berffaith o'r hyn y gall cymunedau lleol ei gyflawni wrth gydweithio.

“Hoffem ddiolch i noddwr ein digwyddiad, Cymoedd i'r Arfordir, am eu cyfraniad at wneud y digwyddiad mor llwyddiannus.”

 

I gael mwy o wybodaeth am weithgareddau Cadwch Gymru'n Daclus ym Mhen-y-bont ar Ogwr, cysylltwch â'r Swyddog Prosiect, Brian Jones, ar 07824 504819.  

2610