Newyddion a Gwybodaeth

Caru eich dyddiau anifeiliaid anwes

Dewch draw i siarad â nyrs milfeddyg PDSA a am ddim lles gwiriadau ar gyfer eich ci yn cael a rhoi cyngor pellach ar gyfer holl anifeiliaid anwes eraill cariadus
Bydd PDSA yn gallu rhoi gwasanaethau ataliol am ddim gan gynnwys clipio ewinedd a glanhau clust.
Canolfan Gymunedol April Cefn Glas a Bryntirion-Gorllewin 4ydd Dydd Mawrth 11 am i 6 pmDydd Mercher 5 Ebrill Wildmill-canolfan gymunedol Wildmill 11 am i 6 pm
Dydd Iau 6 Ebrill-pwll nofio Pîl 11 am i 6 pm
Dydd Gwener 7 Ebrill-Caerau, Canolfan Gymunedol Maesteg Caerau 9 am-4 pm
Ymddiriedolaeth Cŵn, cathod amddiffyn ac Ogwr bydd cyngor lles anifeiliaid hefyd yn bresennol ar y diwrnod ar gyfer y cymorth a'r canllawiau y mae angen ichi gyda'ch holl anifeiliaid blewog.

 

Noder: dim ond cŵn ar dennyn yn gallu mynychu digwyddiadau, ond rhoddir pob help a chyngor ar gyfer holl anifeiliaid anwes!

 

Am ragor o wybodaeth ewch ar y gwefannau isod:
2537