Newyddion a Gwybodaeth

Ysgol Gyfun Maesteg yn ymuno â Chymoedd i'r Arfordir i gyflwyno'r rhaglen Dosbarth Busnes.

Mae Ysgol Gyfun Maesteg a Chymoedd i'r Arfordir (V2C) wedi ymuno i lansio partneriaeth Dosbarth Busnes tair blynedd i roi hwb i gyfleoedd gyrfa pobl ifanc.

 

Mae Dosbarth Busnes, sef cydweithrediad rhwng Gyrfa Cymru a Busnes yn y Gymuned (BITC), yn fenter genedlaethol sydd â'r nod o gryfhau cysylltiadau rhwng ysgolion a chyflogwyr i ddatblygu'r pwll sgiliau o weithwyr y dyfodol yng Nghymru.

 

Nod y rhaglen Dosbarth Busnes yw gwella dealltwriaeth disgyblion ysgol o fyd gwaith a dewisiadau gyrfa drwy eu cysylltu â busnesau ar gyfer cyfleoedd cydweithredu a chyfranogi.

 

Meddai Tania Hill, Pennaeth Cynorthwyol Ysgol Gyfun Maesteg: “Rydym yn hynod ddiolchgar bod ein myfyrwyr wedi cael y cyfle hwn i ddysgu sgiliau newydd a chael eu hysbrydoli gan V2C. Bydd ein myfyrwyr yn cael budd mawr o'r wybodaeth fusnes ynghyd â dysgu sgiliau trosglwyddadwy y gobeithiwn fydd yn eu paratoi ar gyfer byd gwaith. Mae'r staff a'r myfyrwyr yn edrych ymlaen at weld beth fydd y bartneriaeth yn ei gyfrannu i'r ysgol.”

 

Siaradodd Claire Murphy, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Corfforaethol V2C yn y lansiad: “Rydym yn edrych ymlaen at ddatblygu cysylltiadau cryfach â'r gymuned a helpu i roi'r sgiliau i ddisgyblion y bydd eu hangen arnynt yn y gweithle. Rydym yn arbennig o awyddus i ymgysylltu â merched er mwyn tanio'u brwdfrydedd dros swyddi neu yrfaoedd annhraddodiadol nad ydynt wedi eu hystyried efallai.”

 

“Dros y 3 blynedd nesaf, byddwn yn cyflwyno sesiynau mentora a chyflwyniadau ysgogiadol gan ddefnyddio modelau rôl benywaidd, lleoliadau profiad gwaith a sesiynau i drafod pa sgiliau rydym yn chwilio amdanynt wrth recriwtio gweithwyr newydd.”

 

“Mae V2C yn falch o fod yn rhan hanfodol o'r cymunedau ar draws ardal Pen-y-bont ar Ogwr a gobeithiwn y bydd y cynllun hwn yn codi dyheadau pobl ifanc yr ardal ymhellach ac yn rhoi blas iddynt ar fywyd gwaith go iawn cyn iddynt fynd i mewn i'r gweithle.”

 

Meddai Hannah Stephens, Cynghorydd Ymgysylltu Busnes Gyrfa Cymru: “Mae'n anhygoel gweld cwmni Cymreig mor bwysig, V2C, yn ymgysylltu â Dosbarth Busnes ac yn helpu i feithrin cysylltiadau cynaliadwy rhwng ysgolion, pobl ifanc a chyflogwyr lleol. Trwy gydweithio yn y ffordd hon, gall pob un ohonom helpu pobl ifanc ar draws Cymru i wireddu eu potensial.”

 

Lluniau o'r chwith i'r dde:-

Hannah Stephens – Gyrfa Cymru Tania Hill – Pennaeth Cynorthwyol, Ysgol Gyfun Maesteg Steve Curry – Rheolwr Adfywio Cymunedol V2C Claire Murphy – Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Corfforaethol V2C

2587