Newyddion a Gwybodaeth

Meinciau newydd fel y gall preswylwyr fwynhau mannau natur lleol

Mae Cymoedd i'r Arfordir wedi gosod tair mainc newydd ym Mhwll Y Waun, Porthcawl, fel rhan o'i ymrwymiadau budd i'r gymuned yn eu contract gydag United Living. Enillodd United Living y contract i gynnal gwaith atgyweirio adeileddol ar ein balconïau a'n llwybrau cerdded, ynghyd â gwneud gwelliannau i'r system ddraenio.

 

Mae dwy o’r meinciau yn wynebu tua Llyn Pwll Y Waun ac un arall ger y safle bysiau ar Rodfa Woodland, a hyd yma roeddent mewn cyflwr gwael. Bydd y meinciau newydd yn rhoi cyfle i breswylwyr fwynhau mannau natur lleol.

 

 

Meddai Jonathan Philips, Rheolwr Prosiect gydag United Living, "Mae United Living yn falch o roi rhywbeth nôl i'r gymuned sydd wedi bod yn gefnogol iawn yn ystod y flwyddyn anodd ddiwethaf oherwydd y pandemig."

 

Ychwanegodd y Partner Busnes Masnachol a Chymunedau, Rachel Lovell, bod gallu mwynhau mannau agored defnyddiaddwy yn hanfodol. “Mae'r llyn ym Mhwll Y Waun yn dirnod poblogaidd ym Mhorthcawl sy'n cynnig llonyddwch mewn lleoliad naturiol.

 

“Un o nodau ein strategaeth cymunedau llewyrchus yw darparu mannau yn yr awyr agored sy'n gwneud cyfraniad cadarnhaol i'r amgylchedd ac i les ein cymunedau. Mae'r meinciau newydd yn ategu’r meinciau eraill o gwmpas gweddill y llyn sy'n perthyn i'r awdurdod lleol ac a adnewyddwyd yn ddiweddar."

4541