Newyddion a Gwybodaeth

Bydd ein datblygiad diweddaraf yn Rhodfa Woodland yn dod â mwy o dai i Borthcawl

Dechreuodd gwaith ym mis Mai ar ddatblygiad diweddaraf Cymoedd i'r Arfordir yn Rhodfa Woodland, ar hen safle Neuadd Woodland.

 

Bydd y datblygiad yn cynnwys deg cartref newydd – chwe thŷ dwy ystafell wely a phedair fflat un ystafell wely. Bydd gan y tai safle parcio a neilltuwyd, a bydd man parcio gan bob un o'r fflatiau.

 

Mae'r safle mewn lleoliad delfrydol, gyda thraethau lleol, Llyn y Diffeithdir a Chanolfan Feddygol Porthcawl ar drothwy'r drws.

 

Roedd yr hen Neuadd Woodland yn ganolfan i Sgowtiaid Porthcawl, ond roedd angen gwaith atgyweirio arni ac roedd yn gollwng dŵr. Fel rhan o'r datblygiad, mae Cymoedd i'r Arfordir wedi darparu adeilad newydd i’r Sgowtiaid yn Neuadd yr Eglwys Gilgal, sydd hefyd yn Rhodfa Woodland. Roedd ailwampio neuadd yr eglwys yn rhan o'r gwaith, yn cynnwys uwchraddio'r systemau gwresogi a dŵr twym, gosod fframiau ffenestri newydd, gwneud gwaith ar y to, darparu arwyddion, a mwy.

 

Darllenwch fwy yn ein pecyn gwybodaeth yma.

4514