Newyddion a Gwybodaeth

Pop UP Blog

Mynychodd ein prentis, Anya, yr Ysgol Fusnes Pop UP tra oeddent ym Mhen-y-bont ar Ogwr i ddal profiad y cwrs ac yn trosglwyddo'r wybodaeth yn ôl i chi!

Rydym yn falch o noddwyr ochr yn ochr â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac rydym wedi bod yn falch iawn o'r ymateb.

 

Diolch i bawb a fynychodd a gwneud y profiad yn bosib.  

 

Darllenwch am ei bythefnos yma.

3736