Newyddion a Gwybodaeth

Prynwch gartref cost isel gyda V2C

Ar hyn o bryd mae Cymoedd i’r Arfordir yn gwerthu 4 cartref newydd, sy’n cael eu hadeiladu gan Barratt yn ardal Cefn Glas, Pen-y-bont ar Ogwr.

 

Mae’r cartrefi’n cael eu gwerthu ar sail Perchentyaeth Cost Isel, sy’n golygu eich bod chi’n prynu 70% o’r cartref ac mae V2C yn talu’r 30% arall.

 

Mae hyn yn helpu prynwyr am y tro cyntaf i brynu eu cartref cyntaf am bris fforddiadwy.

 

Os oes diddordeb gennych mewn prynu un o’r cartrefi hyn, cysylltwch â

 

Peter Alan – Pen-y-bont ar Ogwr

01656 65720

bridgend@peteralan.co.uk

 

   35 Pen Y Berllan
   36 Pen Y Berllan
   39 Pen Y Berllan
   40 Pen Y Berllan

 

3322