Newyddion a Gwybodaeth

Dywedwch wrthon ni beth ydych chi'n meddwl am y rhent a dalwch!

Y llynedd, gofynnom am eich barn am y ffordd rydyn ni'n pennu ein taliadau rhent a'r dull newydd roedden ni'n ystyried ei fabwysiadu. Mae'r pethau a ddywedoch wedi dylanwadu ar y ffordd rydyn ni'n pennu taliadau rhent: yn defnyddio'r model ‘Rhent byw’, seiliwyd y codiad ar incwm cyfartalog preswylwyr ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Dywedoch wrthon ni y byddai hon yn ffordd deg o bennu'r rhent ar draws ein cartrefi.

 

Yn sgil hyn, rydyn ni'n brysur yn dechrau edrych ar y taliadau rhent ar gyfer Ebrill 2021 a byddwn yn defnyddio'r un dull teg. I'n helpu gyda'n trafodaethau, byddai'n dda iawn gennym glywed eich barn am y swm rydych chi'n ei dalu a beth ydych chi'n ei ddisgwyl oddi wrth ein gwasanaethau.

Dilynwch y ddolen i lenwi arolwg byr a rhannu eich barn: https://bit.ly/35wp5KA 

Diolch. Edrychwn ymlaen at glywed eich barn.

4325