Newyddion a Gwybodaeth

Residents Look Forward To Moving Into Their New Homes in Porthcawl.

Derbyniodd tenantiaid plês eu hallweddi i un o ddeg byngalo newydd eu hadeiladu ar ddatblygiad V2C yn The Mercies, Y Porthcawl.

Roedd preswylwyr newydd a'u teuluoedd yn bresennol yn y bore agored, gan roi cyfle i staff V2C a United Living, y contractwr datblygu, i groesawu'r tenantiaid newydd i'w cartrefi newydd. Roedd y digwyddiad hefyd yn rhoi cyfle i drigolion y cwmpasoedd gael cipolwg ar y meddiannau roedden wedi eu gwylio'n amyneddgar wrth iddynt gael eu hadeiladu dros y flwyddyn ddiwethaf.

Mae'r byngalos o safon uchel yn cynnig hygyrchedd hawdd drwyddynt ac maent yn darparu gwell ansawdd bywyd i'r preswylwyr sydd â materion symudedd amrywiol, ac mae gan bob cartref ystafell wlyb a gerddi hardd y tu ôl iddynt.

“Mae hyn yn golygu gymaint mwy na dim ond tŷ i lawer’, meddai un o denantiaid V2C, Mrs Martin. “Nawr gall fy ngŵr ddod nôl o'r ysbyty a bod yn rhan o fywyd teuluol eto ar ôl treulio blwyddyn yn yr ysbyty. Dydych chi ddim yn sylweddoli faint mae hyn yn ei olygu i mi.”

Sylwodd Paul Sawtell, Rheolwr Datblygu V2C: “Roeddwn yn falch iawn o weld datblygiad llwyddiannus arall yn cael ei gwblhau mewn ardal ble mae mawr angen datblygiad o'r math hwn. Roedd yn wych gweld o lygad y ffynnon y teuluoedd oedd yn derbyn y meddiannau ac mae'n rhoi ymdeimlad o falchder i mi wrth weld beth mae'n ei olygu i'n cwsmeriaid.”

1819