Newyddion a Gwybodaeth

Right to Buy Abolition

Yn ddiweddar, mae'r llywodraeth wedi pasio cyfraith gan arwain at orffen yr Hawl i Brynu a'r Hawl i Gaffael. Mae postio yn cael ei anfon at bob tenant sy'n cael ei effeithio gan y penderfyniad hwn erbyn 17 Mawrth 2018, i egluro'r sefyllfa

 

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

3512