Newyddion a Gwybodaeth

Llwyddiant yr Arolwg ar gyfer Canolfan Hunangymorth Sandville.

Mae staff a chwsmeriaid Tai Cymoedd i'r Arfordir (V2C) wedi llenwi arolygon i godi arian ar gyfer Canolfan Hunangymorth Sandville.

 

Mae'r arolygon hyn yn gofyn amrywiaeth o gwestiynau ynglŷn â'r gwasanaethau mae V2C yn eu darparu, a beth yw eu canfyddiad cyffredinol. Am bob arolwg a lenwyd rhoddodd V2C £1 i elusen fel cymhelliant i lenwi'r arolwg.

Mae Sandville yn agored i’r holl bobl sy'n dioddef o anawsterau, gan gynnig cymorth mewn awyrgylch digyffro a hapus iawn. Dewiswyd yr elusen hon gan fod nifer o'n cwsmeriaid a'n staff wedi defnyddio'r ganolfan ar hyd y blynyddoedd.

 

Meddai Gwyneth Poacher, Cyfarwyddwr Canolfan Sandville, “Ar ran pawb yng Nghanolfan Hunangymorth Sandville, hoffwn ddiolch o galon i V2C am y rhodd hael iawn a gyflwynwyd i ni heddiw. Hoffwn ychwanegu diolch personol hefyd a dweud mor freintiedig y teimlaf am mai ein helusen ni gafodd ei dewis i elwa oherwydd eu harolwg.”

O Chwefror 2018 ymlaen, bydd V2C yn ffonio cwsmeriaid i gasglu adborth ar ein gwasanaethau a byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i wneud gwelliannau. Os hoffech ymeithrio, neu os hoffech gael dweud eich dweud heb aros am yr arolwg, cysylltwch â V2C drwy anfon e-bost at comments@v2c.org.uk.

3454