Newyddion a Gwybodaeth

Plant ysgol yn diogelu hanes Pen-y-bont ar Ogwr wrth enwi safle datblygu

Yn ddiweddar, cafodd plant o ysgol leol ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Ysgol Gynradd, Hengastell, gyfle i helpu i ddewis enw ein datblygiad diweddaraf ar Heol Ewenni ger canol tref Pen-y-bont ar Ogwr. Dewison nhw ‘Tŷ Moduron’, yr enw Cymraeg am Motor House, i gydnabod hanes y safle fel busnes gwerthu ceir adnabyddus yn y gorffennol.

 

     

 

Gan weithio mewn partneriaeth â Tylux Construction, mae'r adeilad yn cynnwys saith fflat un ystafell wely ar dri llawr, a disgwylir iddo gael ei gwblhau erbyn Ionawr 2022.

 

Yn ystod y gwaith adeiladu, datguddiwyd darn bach o hanes pan gafwyd arwydd gwreiddiol wedi'i guddio yn yr atig ar y safle. Taniwyd dychymyg y plant ysgol ac roeddent yn awyddus i gysylltu enw'r datblygiad â'i orffennol.

     

 

Roedd y geiriau Leslie Griffith’s Motors ar yr arwydd, enw'r busnes gwerthu ceir a agorodd ar y safle yn 1975. Roedd y gwerthwyr yn aelodau poblogaidd o'r gymuned leol, gan noddi nifer o ddigwyddiadau pencampwriaethau rasio ceir yng Nghymru. Yn fwy diweddar, defnyddiwyd yr adeilad fel siop ffenestri dwbl.

 

Mae’r adeilad wedi bod yn wag ers 2017, felly rydym yn falch o roi defnydd newydd iddo, gan hyrwyddo ein gweledigaeth o adeiladu Cymru well. A thrwy adfer y safle segur hwn, rydyn ni’n dod â chartrefi mawr eu hangen i'r ardal leol gan gefnogi adfywiad Pen-y-bont ar Ogwr.

 

I gael mwy o wybodaeth am y datblygiad, bwriwch olwg ar y pecyn gwybodaeth yma.

4434