Newyddion a Gwybodaeth

Llwyddiant SMS

Yn ystod mis Rhagfyr anfonom neges gyda chyfarchion yr ŵyl i'n cwsmeriaid gan roi gwybod iddynt am oriau agor ein swyddfa dros y Nadolig. Aeth hon allan at 4,653 o'n cwsmeriaid gan ddefnyddio ein technoleg SMS/testunau newydd. Helpodd ni i bennu nifer y rhifau ffôn symudol sydd gennym a bydd yn ein helpu ymhellach i gyfathrebu drwy destun yn y Flwyddyn Newydd.

 

I gymell ein cwsmeriaid i ateb y neges testun, cynigiom wobr o £100 mewn talebau am ymateb.

 

Yr enillydd lwcus oedd Mrs Eileen Riddiford a agorodd y testun ar Ŵyl San Steffan heb iddi sylweddoli ei bod wedi rhoi cynnig hyd yn oed. Dywedodd, “Roeddwn wedi synnu'n fawr pan ffoniodd V2C – roeddwn wedi anghofio fy mod wedi rhoi cynnig am fod hyn mor hawdd. Derbyniais y testun, a diwrnod neu ddau wedyn cliciais ar y ddolen – mor syml â hynny. Dwi erioed wedi gwneud rhywbeth fel hyn o'r blaen ond byddwn yn bendant yn ei wneud eto – roedd ennill yn syrpréis hyfryd ar ôl y Nadolig a bydd yn helpu gyda'n siopa”

 

Meddai Mike Bell, Arweinydd y Tîm Systemau Busnes, “Mae'r dechnoleg hon, y mae Cymoedd i'r Arfordir wedi ei mabwysiadu'n ddiweddar, yn un gyffrous ac mae'n ein helpu i symud ymlaen i sefydlu perthnasau a sianeli cyfathrebu mwy clos gyda'n cwsmeriaid. Rydw i wedi ymweld ag Eileen a'i theulu heddiw i gyflwyno'r talebau gwerth £100 iddi. Roeddwn i'n falch iawn o glywed pa mor hawdd oedd rhoi cynnig i ennill y wobr, doedd hi ddim hyd yn oed yn cofio gwneud hynny, felly rhaid bod y broses yn un hwylus.”

 

Gwnewch yn siŵr bod gennym eich manylion cyswllt diweddaraf fel y byddwch chi hefyd yn gallu cystadlu yn y dyfodol, ac i sicrhau eich bod yn derbyn negeseuon gennym ynghylch y gwasanaethau a ddarparwn.

 

3391