Newyddion a Gwybodaeth

Llais Newid : Rhifyn y Gwanwyn

Mae eich cylchlythyr Llais Newid diweddaraf wedi cyrraedd!

 

Cewch wybodaeth am y grant gwerth £1.8 miliwn ar gyfer cartrefi newydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

 

Bydd Credyd Cynhwysol yn cael ei gyflwyno ym mis Mehefin – rydym yn rhoi awgrymiadau a chyngor ar sum i reoli hwn.

 

Y cartrefi newydd byddwn yn eu hadeiladu yn y dyfodol, a llawer, llawer mwy!

 

3595