Newyddion a Gwybodaeth

Staff at V2C go for fundraising record on Jeans for Genes Day, Friday 23rd September 2016.

Bydd staff swyddfa Cymoedd i'r Arfordir yn dangos eu denim ar ddydd Gwener y 23 Medi i helpu i godi arian ar gyfer y diwrnod Jeans for Genes blynyddol.

Gofynnir i'r staff roddi £2 i gael gwisgo'u jîns i'r swyddfa! Ni fydd rhai o'n crefftwyr yn gallu gwisgo jîns oherwydd natur eu swydd, felly rydym yn bwriadu eu gwisgo mewn ategolion denim/glas a thynnu eu llun yn ein bwth lluniau.

Mae Lindsey Barrett, y Swyddog Prosiectau yn V2C, yn awyddus i gefnogi'r elusen oherwydd, “Mae rhywun yn waeth eu byd na chi bob amser, pan fyddwch yn gweld plant gyda phob math o glefydau yn hollol ddi-fai, a'r pethau maent yn gorfod dioddef yn eu bywyd, rwy'n meddwl bod hynny'n rheswm digonol.”

Os byddwch yn ymweld â swyddfa V2C ddydd Gwener 23 Medi, cofiwch y bydd y staff yn gwisgo’u denim dros yr achos da hwn. Os hoffech wneud rhodd i'r elusen, bydd blychau casglu yn y derbynfeydd.

1985