Newyddion a Gwybodaeth

Datganiad gan ein Prif Swyddog Gweithredol

Rydym yn cydnabod yng Nghymoedd i'r Arfordir nad ydyn ni wedi ymadfer ar ôl COVID mor gyflym ac yr oeddem eisiau ac angen gwneud o ran ein blaenoriaethau pennaf, fel gwaith atgyweirio a delio â chwynion.

 

A gan mai gwaith atgyweirio a chynnal a chadw yw ein gwasanaeth craidd fel sefydliad, a bod ein cwsmeriaid wrth galon popeth a wnawn, rydym wedi penderfynu neilltuo'r adnoddau sydd eu hangen i flaenoriaethu ac estyn ein prosiect cartrefi hapus a diogel ar unwaith.

 

Mae hyn ar ffurf Tîm Cyflawni, dan arweiniad ein Cyfarwyddwr Corfforaethol Datblygiad a Thwf, Darrin Davies, sy'n cynnwys arbenigwyr o bob rhan o'r busnes a fydd yn cydweithio i ddal i fyny. Fel sefydliad Un Tîm, mae ein holl gydweithwyr yng Nghymoedd i'r Arfordir yn ymrwymedig i ddod at ei gilydd i gyflawni’r holl waith sydd angen ei gyflawni. Mor gyflym â phosibl, ac i'r safonau uchaf posibl.

4319