Newyddion a Gwybodaeth

Statement on Community Relations

Mae Cymoedd i’r Arfordir bob amser wedi croesawu ac cofleidio amrywiaeth yn ein cymunedau ac ymhlith ein gweithlu. 

Un o'n hegwyddorion allweddol yw 'Gwerthfawrogi Gwahaniaethau' ac rydym yn pryderu ac yn gofidio o weld cynnydd mewn troseddau casineb yn dilyn bleidlais y Refferendwm. 

Rydym am ei gwneud yn glir i'n cwsmeriaid, staff a phartneriaid ein bod yn cefnogi hawl yr unigolyn i fyw heb ofn a chasineb ac ni fyddwn yn goddef gwahaniaethu o unrhyw fath. 

Byddwn yn gwneud beth bynnag a allwn i helpu pobl sy'n dioddef o wahaniaethu, a byddwn yn delio â'r rhai sy'n euog o ymddygiad annerbyniol o'r fath yma.

1790