Newyddion a Gwybodaeth

Gwybodaeth bwysig – E-byst amheus – DIWEDDARIAD

Y mis diwethaf, derbyniom adroddiadau bod rhai o'n cwsmeriaid a'n cyflenwyr wedi derbyn e-byst yr oedd yn ymddangos bod eu cynnwys wedi ei anfon gan Gymoedd i'r Arfordir ond na anfonwyd o'n cyfeiriad e-bost ni.
Cyn gynted ag y clywsom am y mater hwn, gweithredom ar unwaith gan ymchwilio i'r mater yn defnyddio tîm o arbenigwyr annibynnol. Maen nhw wedi gorffen eu gwaith nawr a'r casgliad yw nad oes unrhyw dystiolaeth sy'n awgrymu bod rhywun wedi cyrchu ein rhwydwaith mewnol, ac mae'n annhebygol iawn bod unrhyw ddata wedi cael eu cipio.

Fel cwsmeriaid a chyflenwyr, does dim angen i chi wneud unrhyw beth, ond os ydych yn ansicr ynglŷn ag unrhyw e-byst a dderbyniwch yn gofyn am ddata personol neu fusnes, awgrymwn eich bod yn gofyn am gyngor cyn ymateb iddynt.

Am ragor o wybodaeth am beth i gadw golwg amdano, ac awgrymiadau ar aros yn ddiogel ar-lein, ewch i wefan Heddlu De Cymru: https://www.south-wales.police.uk/en/advice/online-safety/

 

4362