Newyddion a Gwybodaeth

Tŵr Grenfell Rydym yn eu cofio bob un ar 14 Mehefin am 12pm

Er cof am y 72 o fywydau a gollwyd ar 14 Mehefin 2017 yn y tân yn Nhŵr Grenfell, bydd Cymoedd i'r Arfordir yn distewi am 72 eiliad.

Ni fyddwn yn ateb galwadau neu e-byst ar ôl 12pm am 72 eiliad i ddangos ein parch at yr holl ddioddefwyr a gollodd eu bywydau a'u cartrefi yn y digwyddiad trasig ac erchyll hwn.

 

Dymunwn gydnabod dewrder anhygoel y milwyr, y byddinwragedd a phobl y gymuned a fentrodd cymaint i helpu mewn unrhyw ffordd y gallent. Mae'r ymdeimlad aruthrol o golled a galar a deimlwyd gan deuluoedd y dioddefwyr ar yr adeg honno yr un mor gryf hyd heddiw.

Gwerthfawrogwn eich cydweithrediad a'ch cefnogaeth!

3639