Newyddion a Gwybodaeth

Tai Cymoedd i'r Arfordir yn rhoi Cyfle Cyntaf i 10 Prentis.

Tai Cymoedd i'r Arfordir yn rhoi Cyfle Cyntaf i 10 Prentis.

 

Mae deg unigolyn lleol wedi cael eu troed ar y gris isaf yn eu gyrfaoedd dewisol, diolch i'r Gymdeithas Dai ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Cymoedd i'r Arfordir.

 

Mae'r prentisiaethau'n cwmpasu amrywiaeth eang o rolau swydd fel plymio, peintio a phapuro, peirianwyr nwy a gwresogi, ynghyd â swyddi gweinyddu busnes yn yr adrannau datblygu, tai ac adnoddau dynol.

 

Meddai'r Prentis o Blymwr, Cory Seldon “Rwy'n teimlo'n lwcus i gael y brentisiaeth hon. Rwy'n gweithio gyda pheirianwyr crefftus a phrofiadol sy'n fy addysgu am ochr ymarferol plymio – rwy'n cael y cyfle i “wneud” y tasgau ac nid dim ond gwylio, sy'n wych.”

 

Dywedodd Corrina Fiddler, Partner Busnes Adnoddau Dynol V2C “I ddathlu Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau yr wythnos hon, rydym yn symud y prentisiaid i rolau swydd gwahanol – bydd y bechgyn, sydd â rolau crefft yn draddodiadol, yn gweithio yn y swyddfa a bydd y merched yn cael profiad o ddefnyddio offer, gan roi cyfle iddynt roi cynnig ar rywbeth newydd.”

 

Os oes diddordeb gennych chi neu gan rywun rydych yn eu hadnabod mewn dod yn brentis Cymoedd i'r Arfordir yn y dyfodol, gwiriwch eu gwefan: http://www.v2c.cymru/about-us#Careers

3506