Newyddion a Gwybodaeth

Ailwampio Gardd Dechrau'n Deg y Ganolfan Cefnogaeth Teulu

 

Cawsom ein bendithio â haul yr wythnos ddiwethaf wrth i ni ymuno â chontractwyr Centregreat i helpu i glirio'r ardd yng Nghylch Chwarae Dechrau'n Deg Y Garth, Maesteg. Roedd yr ardd yn anwastad ac wedi tyfu'n wyllt, felly roedd yn anaddas i blant dwy a thair blwydd oed chwarae allan ynddi.

 

Aethom ati i wastatáu tiroedd yr ardd, tocio planhigion, creu gwesty bygiau a llain lysiau, a deuthum ar draws patio cudd a gafodd ei adfywio. Ychwanegwyd pwll tywod a drychau awyr agored i greu'r ffactor ‘waw’.

 

Daeth Centregreat â chloddiwr bychan gyda nhw i'r digwyddiad gan ddifyrru’r rhai bychain wrth iddynt wylio’u gardd yn cael ei gweddnewid.

 

Dywedodd Carolanne Jones, sy'n weithiwr gofal plant "Dwi ar ben fy nigon! Nawr mae gennym le tu allan anhygoel i’w ddefnyddio. Mae'n golygu y gallwn gynnal gwersi awyr agored, dechrau tyfu llysiau a pherlysiau, gwylio natur, a mwynhau bod y tu allan! Mae'r plant yn ysu am wisgo'u welintons!"

 

Meddai Rachel Morton, Swyddog Adfywio Cymoedd i'r Arfordir “Rydym yn chwilio am y cyfleoedd hyn trwy gydol y flwyddyn er mwyn medru gweithio gyda'n contractwyr ar brosiectau yn ein cymunedau. Roedd yn wych cael gwneud rhywbeth dros y plant bach yn Y Garth. Gobeithio y byddant yn ei fwynhau.”

                    

3249