Newyddion a Gwybodaeth

Diffoddwch eich goleuadau ar gyfer awr y Ddaear ddydd Sadwrn hwn

Ddydd Sadwrn hwn, rydym yn gofyn i holl gydweithwyr a chwsmeriaid Cymoedd i'r Arfordir ymuno â'r Awr y Ddaear fyd-eang i godi ymwybyddiaeth o'r materion amgylcheddol sy'n effeithio ar ein planed. 

 

Mae colli natur a'r newid yn yr hinsawdd yn cyflymu a thrwy ddiffodd ein goleuadau nos Sadwrn, gallwn chwarae ein rhan a dechrau sgwrs fyd-eang ynglŷn â'r camau y gallwn bob un eu cymryd. 

 

Gyda'n cydweithwyr yng Nghymoedd i'r Arfordir rydym eisoes wedi dechrau ein hymgyrch ‘Torri Eich Carbon’, a fydd yn ystyried sut gallwn leihau ein heffaith amgylcheddol fel busnes. Rydym yn awyddus i chwarae ein rhan yn Awr y Ddaear ac i chi rannu eich lluniau o ddiffodd eich goleuadau a throi eich ffrydiau cyfryngau cymdeithasol i ffwrdd am awr o 20:30 ‒ a gwneud rhywbeth ychydig yn wahanol.

 

Felly dyma syniadau am beth allech ei wneud i sicrhau bod Awr y Ddaear yn arbennig:

 

  1. Diffodd goleuadau - Diffoddwch yr holl oleuadau anhanfodol a chynnau canhwyllau i greu awyrgylch dymunol yn eich cartref. Gallai canhwyllau persawrus fod yn neis hefyd.

  2. Cinio yn y tywyllwch - Defnyddiwch olau cannwyll a chreu prydau blasus ac iach a fydd yn rhoi gwefr i'ch blasbwyntiau!

  3. Gemau bwrdd - Beth sy'n well na gêm o Scrabble neu Trivial Pursuit. Defnyddiwch eich awr i chwarae gêm fwrdd gyda'ch gilydd

  4. Cynnal sesiwn jam - Na, nid jam mefus ond y miwsig. Os ydych yn griw cerddorol, beth am chwarae tiwniau hen ffasiwn ar eich gitâr neu'r piano a chael sesiwn o gyd-ganu.

  5. Helfa drysor yn y tŷ - Rhowch drêt i'r plant gyda helfa drysor gyffrous! Diffoddwch y goleuadau a chuddio eitemau o gwmpas y tŷ. (Mae losin a siocled yn gymhellion gwych 😂). Heriwch y rhai ifanc i ffeindio'r holl eitemau cudd o fewn terfyn amser penodol, yn defnyddio dim ond tortsh

 

Gallwch gael mwy o wybodaeth ar Awr y Ddaear a sut gallwch chwithau gymryd rhan yn https://www.earthhour.org/ 

 

Ddydd Sadwrn gobeithiwn y byddwch bob un yn rhannu eich lluniau o weithgareddau Awr y Ddaear gan ddefnyddio'r hashnodau #EarthHour a #CutYourCarbon i gefnogi'r ymgyrch hwn, a hefyd copïo ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol i mewn fel y gallwn eu rhannu.

 

Diolch am gymryd rhan a mwynhewch Awr y Ddaear.

4487