Newyddion a Gwybodaeth

V2C yn penodi Prif Weithredwr newydd

Rydym wrth ein bodd o gyhoeddi penodiad Donna Baddeley fel ein Prif Weithredwr newydd.

 

Mae gan Donna brofiad helaeth ac amrywiol o’r sector gofal a thai cymdeithasol. Yn ei rôl flaenorol roedd yn Brif Weithredwr Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid yn y Curo Housing Group yng Nghaerfaddon. Roedd ei chyfrifoldebau’n cynnwys gwasanaeth i gwsmeriaid, cymell gweithwyr, rheoli perfformiad, iechyd a diogelwch, adnoddau dynol, cyfathrebu, TG a marchnata.

 

Meddai Donna: “Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at ymuno â thîm rhagorol V2C wrth i ni chwilio am ffyrdd newydd i osod ein cwsmeriaid yng nghanol yr hyn a wnawn er mwyn medru darparu cartrefi dymunol mewn cymunedau sy’n ffynnu.”

Ymunodd Donna â V2C yn gynharach y mis hwn pan adawodd Stephen Cook, ein Prif Weithredwr blaenorol, ei swydd ar ôl 9 mlynedd gyda V2C.

 

Meddai Cadeirydd V2C, Neil Harries: “Rwy’n falch iawn bod Donna’n ymuno â V2C fel Prif Weithredwr. Rwy’n siŵr y bydd hi’n rhagori yn ei rôl newydd, Mae ganddi gyfoeth o brofiad mewn tai i’w rannu â ni, ac mae’r Bwrdd yn edrych ymlaen at gydweithio gyda Donna i gwrdd â’r heriau sydd o’n blaen ac i gefnogi ein cwsmeriaid.”

3234