Newyddion a Gwybodaeth

V2C yn dathlu blwyddyn lwyddiannus arall

Eleni dathlom lwyddiant y flwyddyn ddiwethaf gyda digwyddiad ffotograffiaeth i’n cwsmeriaid a gynhaliwyd yng Ngholeg Pen-y-bont ar Ogwr.

Yn ystod 2016-17, rydym wedi datblygu 32 o gartrefi newydd, parhau â'n rhaglen gwella cartrefi, cychwyn y broses o osod larymau carbon monocsid mewn cartrefi a chefnogi 7 prentis newydd drwy'r holl sefydliad.

 

Rydym wedi parhau i gydweithio'n agos â phartneriaid fel Achubwyr Lleoedd Gwag, Cadwch Gymru'n Daclus a Gemau Stryd i wneud cymunedau'n lleoedd gwell i fyw ynddynt, ac rydym wedi datblygu rhaglen ddigidol newydd fel y gall ein cwsmeriaid gyfathrebu'n haws gyda ni.

 

I ddathlu'r llwyddiannau hyn cynhaliwyd cystadleuaeth ffotograffiaeth yn ystod mis Gorffennaf ac Awst ble gallai trigolion Pen-y-bont ar Ogwr anfon lluniau o ble maen nhw'n byw. Yna arddangoswyd y lluniau yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol V2C, a derbyniodd yr enillwyr lun wedi'i fframio a thaleb rhodd.

 

Daeth myfyrwyr Celfyddydau Perfformiadol Coleg Pen-y-bont ar Ogwr i helpu ar y noson drwy arddangos eu sgiliau dawnsio a bu'r myfyrwyr Lletygarwch wrthi'n paratoi a gweini lluniaeth.

 

Meddai Gwen Harding, enillydd y wobr neges ffotograffig greadigol, “I minnau, roedd y profiad cyffredinol yn anhygoel!! Teimlwn yn nerfus wrth i bob categori gael ei gyhoeddi, a phan enillais roeddwn yn ecstatig. Feddyliais i fyth y byddwn yn ennill rhywbeth.”

Dywedodd y rhiant balch, Tracey Everton, wrthym, “Roedd yn hyfryd gweld yr holl luniau ar y byrddau wrth i ni gyrraedd ac eto ar y sgrin fawr! Mae'r llun a anfonodd fy mab, Brady, o werth personol i ni ac roedd gweld y llun ar y sgrin fawr yn anhygoel!! Roedd Brady mor falch!! Diolch”

 

 

 

 

 

               

3221