Newyddion a Gwybodaeth

Mae Cymoedd i'r Arfordir yn trawsnewid tir diddefnydd yn Nhondu drwy adeiladu 10 cartref newydd arno

Defnyddiwch ein llithrydd newydd i weld sut olwg fydd arnynt pan fyddant yn barod

 

Bydd ein datblygiad diweddaraf ar Heol Maesteg yn Nhondu yn adfer safle sydd wedi bod yn wag am nifer o flynyddoedd, gan drawsnewid y tir yn gartrefi dymunol a dod â thai fforddiadwy mawr eu hangen i'r ardal boblogaidd hon o Ben-y-bont ar Ogwr.

 

Defnyddiwch y llithrydd isod i weld ein datblygiad newydd yn dod yn fyw

  

Bydd y datblygiad tri llawr yn cynnwys deg fflat un ystafell wely. Bydd mannau parcio ceir ar gael hefyd o flaen yr eiddo. Mae nifer o gyfleusterau lleol gerllaw, yn cynnwys archfarchnad, gorsaf betrol, man golchi ceir, a thafarn leol.

 

I gael mwy o wybodaeth am y datblygiad, bwriwch olwg ar y pecyn gwybodaeth yma.

4502