Newyddion a Gwybodaeth

Cymoedd i'r Arfordir yn mynd ‘Yn Fyw’ i Wildmill fis Mawrth hwn

Bydd digwyddiad ar-lein newydd yn archwilio syniadau ar gyfer y mannau agored yn Wildmill.

 

Bwciwch eich lle ar ‘Cymoedd i'r Arfordir yn Fyw’ i drafod Wildmill 

 

Er bod y pandemig yn golygu na allwn fynd allan i'n stadau ar hyn o bryd, dydy hyn ddim yn golygu na allwn gwrdd yn rhithiol. Y mis hwn felly, mae Cymoedd i'r Arfordir yn gwahodd preswylwyr Wildmill i gwrdd â ni ar-lein mewn digwyddiad byw newydd.

 

Y mis hwn, bydd ‘Cymoedd i'r Arfordir yn Fyw’ yn canolbwyntio ar fannau agored yn Wildmill ac yn rhoi cyfle i'r preswylwyr rannu eu meddyliau ar beth hoffen nhw ei weld ar y stad. 

 

Bydd cynghorwyr lleol a thimau cymdogaeth Cymoedd i'r Arfordir yn ymuno â ni yn y digwyddiad. 

 

Cynhelir y digwyddiad ar-lein ar 24 Mawrth, 13:30–14:30 a gallwch fwcio lle drwy lenwi ffurflen yma. Ar ôl i chi wneud hyn, byddwn yn anfon cyfarwyddiadau llawn am y cyfarfod atoch drwy e-bost. Y cyfan sydd ei angen i ymuno yw cyfrifiadur, tabled neu ffôn symudol a chysylltiad rhyngrwyd.

 

Yn y sesiwn hwn bydd cyfle i chi drafod eich meddyliau ar beth ellir ei wneud i wella'r mannau agored yn yr ardal, ac rydym yn gobeithio gweithio gyda chi a'r Cyngor i roi rhai o'r syniadau hyn ar waith. 

 

Bwciwch eich lle cyn Dydd Mawrth yr 23ain o Fawrth. 

 

Mae'r digwyddiad yn agored i gwsmeriaid Cymoedd i'r Arfordir, preswylwyr preifat Wildmill, ynghyd â chynghorwyr lleol a pherchenogion busnesau yn yr ardal.

4482