Newyddion a Gwybodaeth

Cymoedd i'r Arfordir yn cynnal ei Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol hybrid cyntaf erioed

Ar ddydd Mercher 22 Medi, croesawodd Cymoedd i'r Arfordir gydweithwyr, cwsmeriaid, a rhanddeiliaid i Theatr Sony Coleg Penybont i'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol hybrid cyntaf yn hanes ein sefydliad.

 

Yn 2020, cynhaliom Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol hollol rithiol oherwydd y cyfyngiadau symud cenedlaethol, ac eleni penderfynom gynnal digwyddiad hybrid, gan roi'r dewis i fynychwyr ymuno â ni'n bersonol neu ar-lein. 

 

Roedd y panel yn cynnwys y Prif Weithredwr, Joanne Oak; Cadeirydd y Bwrdd, Anthony Whittaker; Y Cyfarwyddwr Corfforaethol Cyllid, Llywodraethu, Strategaeth a Pherfformiad, Claire Marshall; a'r Cyfarwyddwr Llywodraethu, Strategaeth a Pherfformiad, Chris Mundy. 

 

Dechreuodd y CCB gyda phleidlais unfrydol i ailbenodi Mazars yn archwilwyr allanol y Cwmni ar gyfer y flwyddyn nesaf. Cyfrifwyd y pleidleisiau personol a rhai’r rhith-fynychwyr, a chymeradwywyd cofnodion y llynedd hefyd. Rhoddwyd trosolwg ar y cynnydd a wnaed yn y Rhaglen Newid Polisi hyd yma, a ddilynwyd gan grynodeb o'r flwyddyn ddiwethaf.

 

Treuliwyd mwy o amser nag arfer ar yr Adolygiad Blynyddol eleni, gan fod y Prif Weithredwr, Joanne Oak, yn awyddus i ddathlu llwyddiannau Cymoedd i'r Arfordir drwy gydol yr heriau parhaus a ymgododd oherwydd y pandemig a'r cyfyngiadau symud dilynol. Cafodd hyn ei grynhoi yn y fideo ar yr Adolygiad Blynyddol, y gallwch ei wylio yma

 

Yn olaf, cynhaliodd y panel sesiwn cwestiynau ac atebion, yn cynnwys cwestiynau a gyflwynwyd ymlaen llaw gan randdeiliaid a chwsmeriaid, a hefyd cwestiynau gan y gynulleidfa. Gofynnodd rai o’r cyfranddalwyr gwestiynau perthnasol am fesurau diogelwch a phryderon ynglŷn â phrosiectau adeiladu newydd; sgoriau bodlonrwydd cwsmeriaid; cymhwyso’r pethau a ddysgwyd ym mhrosiect Ffordd yr Eglwys at ddatblygiadau yn y dyfodol; ymholiad ynglŷn â lwfans car y Prif Weithredwr a chyflog cysylltiedig â pherfformiad; costau lleoliadau garejis a gwaith clirio angenrheidiol.

 

Gellir gweld recordiad llawn o'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yma, neu gwyliwch isod.

 

 

 

4563