Newyddion a Gwybodaeth

  • Cartref
  • >
  • Newyddion a Gwybodaeth
  • >
  • Mae datblygiad newydd arloesol Cymoedd i'r Arfordir yn darparu tai fforddiadwy, effeithlon o ran ynni – o'r dechrau i'r diwedd mewn llai na 4 mis

Mae datblygiad newydd arloesol Cymoedd i'r Arfordir yn darparu tai fforddiadwy, effeithlon o ran ynni – o'r dechrau i'r diwedd mewn llai na 4 mis

Byddwn yn adeiladu ein datblygiad diweddaraf yn Ffordd yr Eglwys yn defnyddio system arloesol a fydd yn gwneud tai effeithlon o ran ynni yn realiti fforddiadwy i bobl ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Trwy ddefnyddio Paneli wedi’u Hinswleiddio'n Adeileddol (Phau), gellir codi adeiladau yn llawer cyflymach nag wrth ddefnyddio dulliau traddodiadol. Mae'r deunyddiau ysgafn iawn yn cael eu rhoi at ei gilydd yn fecanyddol, felly does dim angen crefftau gwlyb. Mae'n golygu y gall y tai fod yn barod ar gyfer tenantiaid o fewn wythnosau, a’u bod hefyd wedi'u hadeiladu i bara.

 

Er nad yw defnyddio Phau i adeiladu neu i ychwanegu at feddiannau yn ddull newydd, dyma'r tro cyntaf i dai cymdeithasol yng Nghymru eu defnyddio, a gallent gynnig ateb i'r argyfwng tai a wynebir ar hyn o bryd yn y DU oherwydd cyflymder a phris isel y gwaith adeiladu.

 

Yn ogystal â'u fforddiadwyedd a'r amser adeiladu byr, bydd y meddiannau hyn yn effeithlon o ran ynni hefyd diolch i'r paneli wedi'u hinswleiddio ymlaen llaw a’r paneli solar. Gallai hyn leihau costau biliau a’n helpu i fynd i'r afael â thlodi tanwydd.

 

Bydd y datblygiad o dai dau lawr yng Ngogledd Corneli yn cynnwys pedwar tŷ un ystafell wely. Mae gan bob un o'r cartrefi pâr ardd y tu cefn iddynt a man parcio a rennir o'u blaen.

 

Dechreuwyd ar y gweithiau i baratoi'r safle ar gyfer adeiladu ym mis Ionawr, a’r dyddiad cwblhau rhagamcanol yw mis Ebrill. Disgwylir y bydd y broses ddatblygu gyfan yn para llai na 4 mis o'r dechrau i'r diwedd.

 

I gael mwy o wybodaeth am y prosiect adeiladu, bwriwch olwg ar y pecyn gwybodaeth yma.

4465