Newyddion a Gwybodaeth

Rydym yn chwilio am denant newydd i ymuno â ni ar Fwrdd V2C!

Mae gennym gyfle gwych i chi wirfoddoli, cyfrannu, dysgu sgiliau newydd a chael budd o hyfforddiant, wrth ymuno â ni ar fwrdd V2C. Mae'r bwrdd yn gyfrifol am sicrhau bod y sefydliad yn ariannol gadarn a'i fod yn cydymffurfio â'r gyfraith ym mhopeth a wna. Mae'r Bwrdd yn gyfrifol hefyd am benderfynu ar gyfeiriad strategol y sefydliad, beth ddylai wneud yn y dyfodol, a beth sydd angen ei newid.

 

Mae'r bwrdd yn cwrdd 10 gwaith y flwyddyn, mae'r cyfarfodydd yn dechrau am 5pm ac yn para tua dwy awr a hanner fel arfer. Os hoffech gael mwy o wybodaeth am ymuno â'r bwrdd, dod i sesiwn flas, neu gael ffurflen gais, cysylltwch â Diane Slater. 01656 762489 • board@V2C.org.uk • @ValleysToCoast • V2C.org.uk

 

Rhaid dychwelyd y ffurflenni cais wedi'u llenwi erbyn y dyddiad cau, 30 Mehefin, ac os byddwch ar y rhestr fer, cynhelir y cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau 24 Gorffennaf

2648