Newyddion a Gwybodaeth

Asesiad Lles

Fel rhan o’n hymrwymiad ehangach i’r cymunedau y gweithiwn ynddynt, mae V2C yn aelod o Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae’n rhaid i’r bwrdd gyhoeddi Asesiad Lles ar gyfer y fwrdeistref a gellir gweld copi o’r adroddiad hwn yma.

2654