Newyddion a Gwybodaeth

We're seeking co-option to our Board.

Ydych chi’n wneuthurwr-penderfyniad profiadol, wedi ymrwymo i lywodraethu corfforaethol rhagorol, ac yn angerddol am y rôl allweddol mai tai yn chwarae yn ein heconomi a’n cymunedau lleol? 

Rydym yn chwilio yn benodol am ddiddordeb gan bobl sydd â sgiliau Ariannol a Llywodraethu Cymdeithasau Tai, Rheoli a Cynnal a Chadw tai, neu sgiliau Cyfreithiol ac Adnoddau Dynol. 

 

Ydych chi’n credu bod gennych y sgiliau perthnasol neu yn adnabod rhywun a allai fod â diddordeb?  Yna cysylltwch â ni am becyn cais.

 

1815