Newyddion a Gwybodaeth

Codwyd £100 ar gyfer Tŷ Hafan yn ystod ein diwrnod thema'r Gorllewin Gwyllt!

Ar ddydd Gwener 3 Awst, cynhaliodd Cymoedd i'r Arfordir ddigwyddiad codi arian ar gyfer Tŷ Hafan, ein helusen ddewisol ar gyfer y flwyddyn, ar ôl i ni glywed am ddiwrnod agored Tŷ Hafan ei hunan ar 4 Awst. Dilynom yr un thema a throi ein swyddfeydd yn Tremains yn lleoliad Gorllewin Gwyllt gyda phropiau a décor wedi'u hailgylchu a wnaethom ein hunain. Roedd croeso i gydweithwyr ddod i'r gwaith mewn dillad hamdden am rodd o £1 ond byddai unrhyw wisg ffansi yn dderbyniol iawn ac aeth nifer o bobl ati i geisio rhagori ar wisgoedd ei gilydd.

 

Cynhaliom amrywiol weithgareddau drwy'r dydd yn cynnwys siop fwyd, helfa darnau aur siocled, tŵr mawr Jenga a bwth lluniau carchar yn gyfnewid am roddion. Cafodd nifer o aelodau staff eu dal mewn cyffion tra bod sbyngau gwlyb yn cael eu taflu atynt (a chyrhaeddodd rhai'r targed yn wych!).

 

Yn ystod y diwrnod llwyddom i godi £100.31 ac rydym wedi ychwanegu'r swm hwn at ein cyfanswm blaenorol sydd nawr dros £600! Byddwn yn parhau i gefnogi Tŷ Hafan a'r gwaith anhygoel a wneir yno gyda

 

3731