Newyddion a Gwybodaeth

Yn Fyw yn Wildmill

Roedd yn wych cael siarad â'r preswylwyr a ddaeth i ddigwyddiad Wildmill Live a rhannu eu syniadau ar gyfer gwella'r mannau agored ar y stad. Cafwyd llawer o syniadau anhygoel, yn cynnwys:  • Darparu mwy o seddau o gwmpas y stad lle gall preswylwyr gwrdd
 • Hongian basgedi o flodau ar y polion lampau
 • Dolydd blodau gwyllt
 • Mannau gwefru trydan i geir
 • Gweithgareddau sy’n cynnwys plant a phobl ifanc 
 • Gwella'r parc chwarae 
 • Gwneud y ffordd fawr yn fwy deniadol
 • Plannu mwy o goed ar draws y stad
 • Gwneud rhywbeth ar safle'r hen barc ym Maes y Felin
 • Gwella'r arwyddion ar y stad
 • Gosod mwy o finiau baw cŵn 
 • Gwella'r mannau ailgylchu i'w gwneud yn gliriachRydyn ni'n dechrau drwy ystyried sut gallwn wneud y mannau ailgylchu a sbwriel yn haws eu deall a'u defnyddio i'r holl breswylwyr, a byddwn yn rhannu mwy o wybodaeth cyn hir. Rydym eisiau parhau i siarad, felly os oes gennych syniadau – yn rhai mawr neu fach –rhannwch nhw gyda ni. Gallwch gysylltu â ni drwy01656 762487 neu marie.kiff@v2c.org.uk

…...Wrth i'r cyfyngiadau leihau, byddwn yn cynllunio sut gallwn ddod i'r stad yn ddiogel i sgwrsio â'r preswylwyr am feysydd a syniadau allweddol. Wedyn, gallwn weithio gyda'n gilydd i ddatblygu'r syniadau hyn ymhellach, yn cynnwys chwilio am unrhyw gyllid sydd ar gael a nodi partneriaid ac asiantaethau eraill y gallwn weithio gyda nhw.Cedwch lygad am fwy o wybodaeth am ba ddyddiad byddwn yn yr ardal.

 

4482