Newyddion a Gwybodaeth

Wythnos Gwirfoddoli @ Y Cymoedd i'r Arfordir

Mae Cymoedd i'r Arfordir eisiau dweud Diolch o Galon i'n staff anhygoel sydd wedi rhoi eu hamser rhydd gyda'r nos ac ar y penwythnos i wirfoddoli gyda'u sefydliadau dewisol.
Oherwydd y gefnogaeth amhrisiadwy ganddyn nhw a gan arwyr eraill tebyg, mae eu sefydliadau'n ymdrechu i roi'r gwasanaeth gorau i'r rhai sy'n eu defnyddio.

O'r Chwith i'r Dde yn y llun gyda'n Prif Swyddog Gweithredol Donna Baddeley:

Mae Louise Percival yn gwirfoddoli gyda chlwb MMA Cefn Glas yn darparu gwasanaeth cyfrifyddu rhagorol ac yn gwneud gwaith gweinyddol y clwb. Mae ei diwydrwydd dyladwy a'i hathrylith fathemategol yn golygu y bydd pob un o’r plant a’r oedolion yn y clwb yn parhau i gael lle diogel i hyfforddi a chadw'n heini!

Mae Howard Merrett yn gwirfoddoli gyda thîm rygbi dan 8 Tondu a Chlwb Beicio Wheelers, yn hyfforddi a chymell dull o fyw egnïol ac iach. Mae agwedd ymarferol anhygoel Howard wedi cefnogi a chalonogi cymaint o bobl ac wedi helpu i wella gweithgareddau corfforol llu o rai eraill!

Mae Lynda Hance yn gwirfoddoli gyda phwyllgor rheoli Parc Murray a Thimau Ieuenctid Whitton Wanderers yn hybu a noddi'r gwelliannau anferth i'r gymuned a'i deiliaid. Trwy ei chefnogaeth a’i chyfarwyddyd cyson, mae'r Parc wedi cael byrddau hanes ac offer ffitrwydd awyr agored, tra bod Whitton Wanderers wedi cael nawdd i barhau i gael hwyl a gwneud eu gwaith gwych!

Mae Anya Ward yn gwirfoddoli gydag Ysgol Jwdo Porthcawl fel hyfforddwr cynorthwyol a gyda Thîm Pêl-droed Pobl Anabl South Cymru Devils. Mae sicrhau bod y ddau glwb yn fannau ble mae pob aelod yn cael hwyl wrth ddysgu a magu hyder yn flaenoriaeth i’r Hyfforddwyr ac
bwyllgor ac yn rhan o’u harweiniad ysbrydoledig!

Mae Marc Jones yn gwirfoddoli yng Nghlwb Rygbi Ieuenctid Pen y Banc ac mae'n cymryd rhan yn rheolaidd yn nigwyddiadau codi arian ac ymwybyddiaeth ei glwb. Ar ôl ei ymdaith ddiweddaraf i fyny Pen y Fan gyda'r clwb a chael ei anrhydeddu fel Gwirfoddolwr y Flwyddyn, roeddem yn teimlo ei fod yn addas i gydnabod yr holl waith gwych mae wedi gwneud ac y bydd yn parhau i'w wneud yn y dyfodol.
Isod gwelir lluniau o'r ymdaith gyda 50 aelod o'r clwb yn cymryd rhan ac yn codi arian ar gyfer twrnameintiau, cit a gwibdeithiau yn y dyfodol.

 

3705