Newyddion a Gwybodaeth

Ymadawiad Donna

Ar ôl dwy flynedd brysur fel ein Prif Weithredwr, mae Donna Baddeley wedi penderfynu gadael Cymoedd i’r Arfordir.

Yn y tymor byr, mae Cadeirydd ein Bwrdd, Anthony Whittaker, wedi penodi Prif Weithredwr dros dro. Bydd Duncan Forbes yn dechrau gweithio yng Nghymoedd i’r Arfordir ddydd Mawrth 10 Medi fel Prif Weithredwr dros dro tra phrofiadol.

Estynnwn ddiolch i Donna am y mentrau cadarnhaol niferus mae hi wedi’u cyflwyno yng Nghymoedd i’r Arfordir a dymunwn yn dda iddi.

4159