Gyrfaoedd

Rydym yn deall yn iawn mai ein cryfder yw'r bobl a gyflogwn

Ein cydweithwyr yw wyneb Cymoedd i'r Arfordir ac maen nhw'n creu'r ansawdd a'r ffocws ar gyfer profiad ein cwsmeriaid. Trwy greu gweithle sy'n cynnig anogaeth, datblygiad a hwyl, gobeithiwn y bydd ein cydweithwyr yn cael eu hysbrydoli i ddatblygu eu cryfderau a dod â'u hunain gorau i'r gwaith bob dydd.

 

Ein gwerthoedd yw ein credau sylfaenol fel sefydliad. Y rhain yw'r egwyddorion arweiniol o ran sut ddylai ein holl bobl ymddwyn a gweithredu. Maen nhw'n llifo trwy bob rhan o'n sefydliad ac yn cynrychioli’r hyn sy'n ein gwneud yn arbennig.

 

Cofrestrwch i dderbyn hysbysebion swyddi

Os oes diddordeb gennych mewn gweithio i ni gallwch gofrestru i dderbyn hysbysebion swyddi. Pan gaiff swyddi eu hysbysebu byddwch yn derbyn e-bost ynglŷn â'n swyddi gwag cyfredol.

Ein Buddion

Trefniadau Gwaith Hyblyg
Rydym yn gwerthfawrogi pobl ac yn dymuno eich grymuso i weithio ble, pryd a sut y mynnwch – gyda'r hyblygrwydd mwyaf a'r cyfyngiadau lleiaf. Bydd hyn yn eich helpu i optimeiddio eich perfformiad a chyflwyno gwerth a gwasanaeth i gwsmeriaid gwych.

 

Ein nod yw creu sefydliad mwy ymatebol, effeithlon ac effeithiol sy'n gwella perfformiad busnes ac yn cynyddu bodlonrwydd cwsmeriaid, a gobeithiwn y bydd ein trefniadau gwaith hyblyg yn eich helpu i gyflawni hyn.

Cyfraniad Pensiwn Hael
Rydym yn cydnabod pwysigrwydd cynilo arian ar gyfer eich bywyd diweddarach – drwy gynilo ychydig o'ch incwm yn rheolaidd yn ystod eich bywyd gwaith, bydd gennych incwm ar gyfer dewis gweithio'n llai neu ymddeol.

 

Rydych chi'n talu: 

Rydyn ni'n talu:

4%  6%
5%  7%
6%  8%
7%  8%
8%  8%

 

Gwyliau Blynyddol
Rydym yn gwybod pa mor bwysig yw hi fod cydweithwyr yn cael gwyliau rheolaidd o'r gwaith fel y gallant orffwys ac adfywio. Cewch fwynhau lwfans gwyliau blynyddol hael, a ninnau'n talu amdano.

 

Byddwch yn cael o leiaf 25 diwrnod o wyliau bob blwyddyn, ynghyd â diwrnodau ychwanegol o wyliau blynyddol am bob blwyddyn y byddwch yn gweithio gyda ni hyd at 5 mlynedd. Byddwch hefyd yn cael 8 diwrnod o wyliau banc/cyhoeddus.

Sut brofiad yw gweithio ym myd tai?

Os gofynnwch i unrhyw un sy'n gweithio ym myd tai sut brofiad ydy hwn, bydd y rhan fwyaf yn ateb yn bendant ei fod yn ymwneud â'r bobl a pha mor werth chweil yw'r gwaith. Fel sefydliad annibynnol, rydym mewn safle unigryw i gyfuno ein sbardunau sy’n seiliedig ar bwrpas cymdeithasol â chyflwyno gweithrediadau busnes effeithlon.

 

Ond peidiwch â chymryd ein gair, rydym yn rhan o ymgyrch ehangach o'r enw ‘Dyma'r Sector Tai’ ble rydym yn dangos pa fath o sector ydyw mewn gwirionedd a pha gyfleoedd gyrfa sydd ar gael.

 

Darllenwch beth sydd ganddynt i'w ddweud yn thisishousing.wales neu rhowch gip ar Glassdoor.