Amdanom ni

Rydym yn sefydliad dielw sy'n darparu ac yn rheoli 5,835 o gartrefi ar draws Pen-y-bont ar Ogwr, De Cymru.

Rydym hefyd yn darparu gwasanaethau rheoli i 722 o fflatiau lesddaliadol, mae gennym bortffolio o 50 o siopau ac eiddo dibreswyl arall a osodir ar delerau masnachol, ac rydym yn rheoli 1,129 o garejis.

Ein Pwrpas

Darparu cartrefi lle mae pobl yn teimlo'n ddiogel a hapus

Mae ein pwrpas yn disgrifio beth rydym yn ei wneud fel sefydliad. Mae'n hanfodol i'n rheswm am fodoli ac mae'n gyrru ein blaenoriaethau strategol. Rydym yn helpu pobl i fyw gyda'i gilydd yn annibynnol.

Ein Gweledigaeth

Helpu i adeiladu Cymru well

Mae ein gweledigaeth yn anelu at estyn ac ennyn ein pobl i feddwl am yr amhosibl a chael dyheadau uchelgeisiol ar eu cyfer nhw eu hunain ac ar gyfer ein cwsmeriaid. Yn ei hanfod, mae'n seiliedig ar feithrin partneriaethau cryf a ffrwythlon ym mhob maes o'n busnes.

Ein Gwerthoedd

Ein Gwerthoedd yw ein credau sylfaenol fel sefydliad. Y rhain yw'r egwyddorion arweiniol o ran sut ddylai ein holl bobl ymddwyn a gweithredu. Maen nhw'n llifo trwy bob rhan o'n sefydliad ac yn cynrychioli’r hyn sy'n ein gwneud yn arbennig.

 

Gwerthfawrogi Pobl
Rydym yn gweld y potensial mewn pobl, y rhai rydym yn gweithio gyda nhw a'r rhai rydym yma i'w gwasanaethu.

 

Meddwl Yn Wahanol
Rydym yn rhoi cynnig ar bethau newydd i wella bywydau a gyrfaoedd pobl.

 

Y dewrder i ganlyn pethau i'w terfyn
Rydym eisiau'r gorau i ni ein hunain, i’n cydweithwyr ac i'r bobl a wasanaethwn, fel y byddwn yn siarad, yn gweithio ac yn gweithredu gydag argyhoeddiad, cryfder a phenderfyniad.

Cwrdd â’r Tîm Rheoli

Y Tîm Rheoli Gweithredol sy’n gyfrifol am y busnes o ddydd i ddydd; sef y grŵp o uwch weithredwyr sy’n cael eu talu i redeg Cymoedd i’r Arfordir.
Cwrdd â’r Tîm Rheoli