Amdanom ni

Cwynion

Rydym yn gwneud ein gorau glas i gynnig y gwasanaeth gorau posib ac i bethau gael eu gwneud yn gywir y tro cyntaf. Wrth gwrs, pobl ydyn ni ar ddiwedd y dydd ac, weithiau, mae pethau’n mynd o chwith.

 

Gellir ymdrin â’r mwyafrif o gwynion yn gyflym iawn ac mewn modd anffurfiol.   Siaradwch â’r person sydd wedi bod yn delio â’ch mater, neu ei reolwr, gan roi cyfle iddynt ddatrys pethau ac, fel arfer, y mae modd i bethau gael eu datrys.

 

Fodd bynnag, rydym yn cydnabod bod rhai cwynion o natur llawer mwy difrifol ac rydym yn gweithredu proses gwyno ffurfiol pe baech chi’n teimlo y byddai hyn yn fwy priodol. Mae copi o’r llyfryn cwynion ar gael yma

 

Adroddiad Cwynion, Pryderon a Chanmoliaethau


Polisi Cwynion, Pryderon a Chanmoliaethau


Polisi Ymddygiad Annerbyniol


 

Neu, llenwch y ffurflen isod a gwasgwch ar y botwm cyflwyno i anfon cyflwyniad bras am eich cwyn a Cymoedd i’r Arfordir yn uniongyrchol.