Amdanom ni

Dyfarniad Reoleiddio

Bob blwyddyn, mae Llywodraeth Cymru'n cyhoeddi dyfarniad rheoleiddio sy'n rhoi barn y rheoleiddiwr ar ba mor dda rydym yn perfformio mewn perthynas â'r safonau perfformiad. Cyhoeddwyd ein dyfarniad rheoleiddio dros dro 2020 ar 20 Tachwedd 2020.

 

Eleni mae Cymoedd i'r Arfordir wedi ennill dyfarniad ‘Safonol’ am ein Hyfywdra Ariannol a'n Llywodraethu (Yn cynnwys gwasanaethau i denantiaid). 

 

Hon yw'r radd uchaf yn y fframwaith rheoleiddio presennol ac mae'n dangos ein cryfder ariannol parhaus a'r gwaith caled a'r ymroddiad dros y flwyddyn ddiwethaf i ddod â'n llywodraethu nôl i'r safon gywir.


Oherwydd bod y cyfyngiadau covid presennol yn effeithio ar allu Llywodraeth Cymru i gynnal goruchwyliaeth reoleiddiol arferol, mae dyfarniad dros dro wedi cael ei gyhoeddi. Ceir mwy o wybodaeth am y rhaglen Dyfarniad Rheoleiddio Dros Dro ar wefan Llywodraeth Cymru