Contact Us

COVID-19

Cau'r Swyddfa: Rydym wedi cau ein swyddfa i leihau'r risg y bydd pobl wedi'u heintio yn dod â'r haint i mewn i'r swyddfa. Byddwn yn parhau i ateb unrhyw ymholiadau dros y ffôn ac ar ein platfformau digidol hyd y gellir ei ragweld. .

 

Cyfeiriad
Tremains Business Park, Tremains Road, Bridgend, CF31 1TZ

 

Ffoniwch ni

0300 123 2100

Gallwch hefyd ddefnyddio'r rhif hwn i roi gwybod am waith atgyweirio brys y tu allan i'n horiau swyddfa.

 

 

E-bostiwch ni

TheHub@v2c.org.uk

 

Mae e-byst yn cael eu monitro o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am – 5pm

 

 

Anfonwch neges atom ar-lein

Gallwch ddefnyddio ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein i gysylltu â ni drwy glicio ar y tab 'Chat now' ar waelod ein gwefan.

 

Mae negeseuon yn cael eu monitro o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am – 5pm

 

 

Cysylltwch â ni drwy'r Cyfryngau Cymdeithasol