Chwilio am Gartref

Ymgeisio am gartref

Yma, byddwch chi’n dod o hyd i wybodaeth am fachu cartref newydd i’ch hun. Bydd modd dod o hyd i wybodaeth am sut i ennill lle ar y gofrestr tai gyffredin, beth i’w wneud os ydych chi o dan fygythiad o fod yn ddigartref, gwneud cynnig am eiddo trwy Homehunt a sut i drosglwyddo neu gyfnewid eich cartref presennol. Hefyd, bydd modd i chi ddod o hyd i wybodaeth os oes gennych chi ddiddordeb mewn prynu eich cartref eich hun.

 

Mae'r wefan ble rydym yn hysbysebu ein heiddo wedi newid bellach i HOMEHUNT, sydd yn wefan hysbysebu eiddo genedlaethol. 

 

 Bydd HOMEHUNT yn eich galluogi i weld mwy o fanylion am y cartrefi rydym yn eu hysbysebu, eu lleoliadau, manylion am ysgolion lleol, cysylltiadau trafnidiaeth a chyfleusterau cymunedol. 

 

 Bydd angen i chi gofrestru ar HOMEHUNT ac i roi manylion am eich anghenion tai, eich teulu a pha fath o gartref rydych yn chwilio amdano.

 

Pan fyddwn yn hysbysebu eiddo sy'n cyd-fynd â'ch gwybodaeth, byddwch yn derbyn rhybudd sy'n gofyn a oes diddordeb gennych yn y cartref hwn ac a hoffech chi gael eich ystyried ar ei gyfer.

 

Bydd yr hysbyseb am yr eiddo yn dweud wrthych faint o bobl eraill sydd wedi dangos diddordeb yn y cartref hwn. Wedyn byddwn yn penderfynu pwy sy'n cyd-fynd orau â'r cartref ac yn rhoi cynnig iddynt.

 

I gofrestru gyda HOMEHUNT neu i weld neu wneud cais am y cartrefi a hysbysebwn ar hyn o bryd, cliciwch ar y faner HOMEHUNT isod.