Fy Nghartref

Yn yr adran hon, gellwch dalu eich rhent, adrodd am waith atgyweirio a chael gwybod sut y gallwn ni eich helpu chi o ran rhoi cyngor ariannol neu fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Lesddeiliad? Clicwch yma

Cyngor ariannol

Mae ein Tîm Materion Ariannol ar gael i’ch helpu os ydych chi’n profi trafferthion wrth geisio cadw ar ben eich taliadau. Gallwn ni helpu mewn nifer o ffyrdd, gan gynnwys rhoi cyngor ar sut i reoli eich arian a’ch helpu i ymgeisio am fudd-daliadau.

 

Gwaith gwella

Rydym yn parhau i fuddsoddi yn ein heiddo ac yn gwella cartrefi tenantiaid. Mae’r prif brosiect gwella yn cynnwys y gwaith canlynol:

Arolwg Cyflwr Stoc

 

 

 

 

Cyngor ar lwyndni

Cliciwch ar Mr. Llwydni ar gyngor newydd i atal llwydni.

 

Eich hawliau